НЭМЭЛТ ХЭРЭГСЭЛ

Stiga SWEEPER PARK

Бэлэн байхгүй

 

Энэхүү урд хэсгийн Парк нь шинээр унасан 
цасыг цэвэрлэж, элс, шороо, навч, өнгөрсөн 
жилийн өвсийг асфальт болон бетонон 
талбайгаас цэвэрлэнэ. Парк 120 ба 220-ээс 
бусад бүх парк загваруудад тохирно. 

Үнийн санал


 

Өргөн - 100см

Диаметр - 45см