card

ЭЗЭЛХҮҮН ХЭМЖИГЧ

Stanley 0-77-018

Бэлэн байгаа

 

Хэмжих хязгаар:12 м урт талбай эзэлхүүн 
хэмжинэ. Нарийвчлалын сайтай      
(+/- 0.5%) Дуу авиагаар 
эзэлхүүнийг тооцоолно.

Тоо

Үнийн санал