card

ТЭГШ УС

Stanley 0-42-086

Бэлэн байгаа

 

Онцлог: Уншихад хялбар LCD дэлгэцтэй   
Нарийвчлал/Хэвтээ/:0.1 мм/м Босоо: :0.2 мм/м
Баттерей зарцуулалт бага. Дуут дохио 0, 45, 90 
градус дээр мэдэгдэнэ. 
Соронзжох чадвартай. 

Тоо

Үнийн санал


Урт: 120 см 
Тэгш усны тоо: 2