card

ЦАХИЛГААН ХАДААСНЫ БУУ

Бэлэн байгаа

 

Хүчин чадал: 
Диаметр: 0.6мм
хадаасны урт:6, 8, 10, 
12, 14 мм /Гоёлын 
хадаас/ Сумны савны 
багтаамж: 100ш
Жин: 2.2кг  
Тэжээлийн утас: 2.5м

Тоо

Үнийн санал