card

Түлхүүр, Торцовны ком 75ш

Stanley 1-94-660

Бэлэн байгаа

Түлхүүр торцовны ком
Олон улсын ISO стандартад нийцсэн

Нийт 75ш

Брэнд: Stanley (АНУ)

Тоо

Үнийн санал


Түлхүүр: 10ш - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21mm

Торцовон толгой: 1/4in:4; 4.5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13mm
1/2in:8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34mm
Урт торцовон толгой: 2ш - 75мм 

Шрупэн хошуу: 10ш -  P4.5, 6 - PH1, PH2 - PZ1, PZ2 - T15, T20, T25, T30
Шрупны шилжүүлэгч хошуу: 1ш

Тусгай түлхүүр: 6ш  - 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6mm

Түргэн иш: 2ш - 1/4in, 1/2in
Нугастай иш: 2ш - 1/4in, 1/2in
Уртасгагч иш: 2ш - 1/4in,- 75mm,  1/2in - 125mm
Бариултай уртасгагч иш - 1ш - 1/4in, 125mm
Гүйдэг толгойт торцовон иш - 1/4in, 1/2in