card

ТҮЛХҮҮРНИЙ КОМ /12Ш/

Stanley 1-95-770

Бэлэн байгаа

 

ISO 3318 болон DIN 3113 
стандартын шаардлагыг хангасан 
Батбөх зэвэрдэггүй 
Тодорхойлолт: 06x07 - 08x09 - 
10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 
18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 
- 25x28 - 30x32 mm

Тоо

Үнийн санал